Art funerari

Fabricació de marcs

Va ser a mitjans del segle XIX , quan es van començar a col·locar marcs de ferro en els nínxols d’alguns cementiris, molts de gran valor artístic . Però el manteniment era costós .

No va ser fins passada la segona meitat del segle XX , a finals dels anys 60 , quan es van començar a fabricar els primers marcs en acer inoxidable. Al principi eren d’angle, però es van anar fent modificacions i millores fins a trobar el perfil que avui dia se segueix utilitzant . Aquest perfil el fabriquem a les nostres instal·lacions i des de llavors no ha canviat.

El marc consta de 2 parts: Un bastidor fabricat amb el perfil abans esmentat , i una porta de platina plana que pot variar de 25mm a 40mm d’amplada segons es desitgi, amb el pany corresponent.

Segons els diferents cementiris: els marcs poden ser de múltiples formes i poden portar visera, casquets soldats per col·locar gerros, balconeres, etc., tot en acer inoxidable.

Hi ha altres cementiris on en lloc de marcs es col·loca únicament una porta amb perfil de mitja canya (en algunes zones de Catalunya) o una porta de platina plana (en algunes zones d’Aragó).

En ser fabricants estem oberts a qualsevol tipus de modificació sempre que sigui possible.

Per a qualsevol dubte o consulta contacti amb nosaltres.

Anar a Fabricació de marcs

Fabricació de búcars

Des dels nostres inicis fabriquem el típic gerro cònic que es col·loca en gran part dels cementiris del territori espanyol. Durant tots aquests anys hem anat millorant el procés de fabricació fins a aconseguir una solució que ens permet ser molt competitius.
Segons el tipus de brida el mateix gerro cònic es pot utilitzar de diverses formes: per col · locar en els marcs, per col · locar a la làpida, per fixar a la paret, per penjar a les baranes …
Fabriquem suports per poder col · locar els gerros en diferents llocs.

El dipòsit de plàstic està fabricat amb el nostre propi motlle.

Anar a Fabricació de búcars

Fabricació de creus

El nostre estoc permanent de diferents tipus de: tubs, barres i platines ens permet fabricar gairebé qualsevol tipus de creu. Encara que les cruïlles més utilitzades són de tub rectangular de 20×10
Tots els materials que utilitzem tenen certificat de qualitat i són d’origen europeu.

Anar a Fabricació de creus

Fabricació de frontisses

A les nostres instal·lacions fabriquem diversos tipus de frontisses en INOX. AISI – 304, que normalment s’utilitzen en criptes.
Una Cripta es compon de 2,3, 0 4 nínxols disposats verticalment de manera que formen una sola unitat, una làpida sencera per a tot el conjunt.
Cada conjunt de frontisses, normalment, porta un pany, també fabricada en INOX. AISI – 304.

Anar a Fabricació de frontisses

Fabricació de lletres

Amb els nostres propis encunys, fabriquem 4 mides de lletres adhesives. Són lletres que porten al mercat més de 30 anys i es poden veure en gairebé tots els cementiris del territori espanyol. Tenim estoc permanent.

També fabriquem altres tipus de lletres (estil romànic, pal recte, lletres de cant per tombes). Tot en INOX. AISI – 304.

Anar a Fabricació de lletres

Fabricació de baranes

Fabriquem baranes de 2 i 3 barres en INOX. AISI – 304
Les baranes poden ser de diversos tipus: amb platines soldades per fixar a la façana o amb algun tipus de suport per fixar-les en les lleixes, de marbre.

Fabricació de poms

Fabriquem els següents tipus de poms en INOX. AISI – 304
– Rodons buits
– Rodons massissos diàmetre 45. (En casos especials, podem mecanitzar poms de qualsevol diàmetre).
– Quadrats de 40×40, 50×50 i 60×60

Fabricació d’anelles

Fabriquem anelles de 60 i 70 mm. de diàmetre amb vareta rodona de 8 mm. També mecanitzem anelles més gruixudes per a panteons. Tot en INOX. AISI – 304

Fabricació de suports per làpides

Fabricamos varios tipos de soportes para fijar las lápidas: escuadras, tornillos con embellecedores, etc. Todo en INOX. AISI – 304

Fabricació d’adorns

Fabriquem adorns per col · locar a les làpides: coloms, branques, lauburus (per a la Zona del Nord). Tot en INOX. AISI – 304

Anar a Fabricació de Baranes, Poms, Anelles, Suports per a làpides, Balconeres i Adorns

Fabricació de treballs diversos per a l’art funerari i cementiris

A part de tot el que us hem ensenyat anteriorment, també realitzem altres treballs relacionats amb el cementiri i l’art funerari:
– Tancaments per a panteons, suports per a les zones d’esplai de cendres, … Tot en INOX. AISI – 304
– Fabricació de puertaa per al tancament de panteons.
– Suports per tombes: Fabricats amb tub rodó de 25mm. de diàmetre i barra massissa de 20mm., s’utilitzen perquè les tapes de les tombes no llisquin.

Anar a Fabricació de treballs diversos per a l’art funerari i cementiris